Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy, nadzór nad jej działalnością sprawuje prezydent miasta Gliwice. Strażą kieruje Komendant powołany i odwołany przez prezydenta miasta. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego.


Do zadań straży należy w szczególności:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. Nr.5, poz.13),
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćstrażnik Ewa Kempka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPJanusz Bismor
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1cAndrzej Chodorowski2020-09-11 08:57:29
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:08:51
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:49:03
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:06:04
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-16 12:18:57
6Modyfikacja stronyJanusz Bismor2023-07-05 07:53:32