Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Mienie i finanse

Mienie i finanse

Straż Miejska w Gliwicach jest jednostką budżetową.
Działalność finansowa jednostki jest prowadzona na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2021 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2021 ROK

 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO   -   30.06.2021 r.

WYDATKI RAZEM:

    9 192 919,00 zł

                     3 900 640,59 zł

Wydatki majątkowe:

          350 711,00 zł

                        71 921,76 zł

Wydatki bieżące:

   8 842 208,00 zł

                3 828 718,83 zł

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

                                                  -   zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2021 ROK

 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO   -   31.03.2021 r.

WYDATKI RAZEM:

    9 185 083,00 zł

                      1 837 755,76 zł

Wydatki majątkowe:

           342 875,00 zł

                           52 915,55 zł

Wydatki bieżące:

      8 842 208,00 zł

                     1 784 840,21 zł

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

                                                  -   zł

 

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA ROK 2021

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2021 ROK

                                   

WYDATKI RAZEM:

      9 043 052,00 zł

 

Wydatki majątkowe:

         370 875,00 zł

 

Wydatki bieżące:

      8 672 177,00 zł

 

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2020 ROK

 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO   -   31.12.2020 r.

WYDATKI RAZEM:

      7 771 716,00 zł

                       7 767 324,73 zł

Wydatki majątkowe:

           45 900,00 zł

                            45 835,70 zł

Wydatki bieżące:

      7 725 816,00 zł

                       7 721 489,03 zł

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

                                                  -   zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH
PLAN NA ROK 2020 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.09.2020r.
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 5 358 858,99 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 12 023,43 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 5 346 835,56 zł
Dochody razem - zł - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN NA ROK 2020 WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO - 30.06.2020 r.
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 3 483 785,56 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 11 220,98 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 3 472 564,58 zł
Dochody razem - zł - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN NA ROK 2020

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.03.2020
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 1 572 964,46 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 1 897,58 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 1 571 066,88 zł
Dochody razem - zł - zł

 

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA ROK 2020

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2020

Wydatki razem 7 492 206,00 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł
Dochody razem - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 7 733 926,16 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 527 683,20 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 7 206 242,96 zł
Dochody razem - zł 8 078,38 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.09.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 5 360 964,46 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 286 234,97 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 5 074 729,49 zł
Dochody razem - zł 6 112,18 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.06.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 3 446 300,93 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 99 041,90 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 3 347 259,03 zł
Dochody razem - zł 4 539,25 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.03.2019
Wydatki razem 7 967 629,00 zł 1 617 240,85 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 27 799,13 zł
Wydatki bieżące 7 439 529,00 zł 1 589 441,72 zł
Dochody razem - zł 2 900,85 zł

 

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA ROK 2019

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ ROK 2019
Wydatki razem 7 966 629,00 zł
Wydatki majątkowe 482 100,00 zł
Wydatki bieżące  7 484 529,00 zł
Dochody razem -   zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2018

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2018
Wydatki razem 7 618 584,00 zł 7 486 731,73 zł
Wydatki majątkowe 642 921,00 z 642 384,68 zł
Wydatki bieżące 6 975 663,00 zł 6 844 347,05 zł
Dochody razem -   zł 5 169,28 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA  2017 ROK

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ ROK 2017 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2017
Wydatki razem 6 692 932,00 zł 6 683 450,00 zł
Wydatki majątkowe 415 202,00 zł 415 201,00 zł
Wydatki bieżące 6 277 730,00 zł 6 268 249,00 zł
Dochody razem -   z 6 339,00 zł

 


 

Straż Miejska w Gliwicach w pełni finansowana jest z budżetu Miasta Gliwice.

 

Lp.

Symbol
Grupy

Wyszczególnienie

 

01.01.2021

1.

0

Grunty

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

Grunty - prawo wieczystego użytkowania

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

RAZEM GRUNTY

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

ŚRODKI TRWAŁE

2.

I

Budynki i lokale

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

3.

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

4.

III

Kotły i maszyny energetyczne

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

5.

IV

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania

Brutto

500 274,30

umorzenie

400 940,06

netto

99 334,24

6.

V

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

7.

VI

Urządzenia techniczne

Brutto

488 102,04

umorzenie

196 566,67

netto

291 535,37

8.

VII

Środki transportu

Brutto

1 008 156,42

umorzenie

805 264,62

netto

202 891,80

9.

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Brutto

523 230,69

umorzenie

317 855,67

netto

205 375,02

RAZEM ŚRODKI TRWAŁE

Brutto

2 519 763,45

umorzenie

1 720 627,02

netto

799 136,43

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

10.

Wyposażenie w użytkowaniu

Brutto

327 792,29

umorzenie

327 792,29

netto

0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

11.

Zbiory biblioteczne

Brutto

9 273,97

umorzenie

9 273,97

netto

0,00

DOBRA KULTURY

12.

Dobra kultury

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

13.

Wartości niematerialne i prawne

Brutto

508 435,31

umorzenie

464 676,61

netto

43 758,70

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

14.

Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe

Brutto

0,00

odpis aktualizujący

0,00

netto

0,00

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

15.

Środki trwałe w budowie

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

OGÓŁEM

Brutto

3 365 265,02

umorzenie

2 522 369,89

netto

842 895,13


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

WERSJA 2

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

  1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

-

-

-

-

-

-

  1. DOSTAWY

1.2.1

Zakup sprzętu komputerowego

(drukarki, komputery)

 Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

25 000 zł netto

styczeń 2021

Kod CPV: 31710000-6

-

1.2.2

Zakup samochodu służbowego

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

106 000 zł netto

styczeń/luty 2021

Kod CPV: 34110000-1

-

1.2.3

Zakup 7 paralizatorów obezwładniających impulsem elektrycznym wraz z akcesoriami.

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

68 000 zł netto

luty 2021

Kod CPV: 35310000-0

-

1.2.4

Zakup paliwa do samochodów służbowych

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

98 000 zł netto

listopad 2021

Kod CPV: 24611100-1

-

1.2.5

Usługa dostawy wody mineralnej

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

9 000 zł netto

listopad 2021

Kod CPV: 15981000-8

-

  1. USŁUGI

1.3.1

Usługi medycyny pracy

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

70 000 zł netto

listopad 2021

Kod CPV:
85147000-1

-

1.3.2

Usługi pocztowe

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

54 000 zł netto

listopad 2021

Kod CPV:
64110000-0

-

1.3.3

Obsługa prawna

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

57 000 zł netto

listopad 2021

Kod CPV: 79100000-5

-

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

 

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

  1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

-

-

-

-

-

-

  1. DOSTAWY

1.2.1

-

-

-

-

-

-

  1. USŁUGI

1.3.1

-

-

-

-

-

-


WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W ROKU 2021

 


WYKAZ FAKTUR POWYŻEJ 10.000 ZŁ BRUTTO W ROKU 2021

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćaplikant Andrzej Chodorowski
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPAndrzej Chodorowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:04:04
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:21:45
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:22:38
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:23:29
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:23:49
6Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:09
7Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:24
8Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:31
9Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:33:52
10Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:45:50
11Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:50:22
12Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:51:34
13Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:51:55
14Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-01-07 08:33:44
15Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:32:44
16Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:34:20
17Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:37:33
18Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:38:50
19Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:41:05
20Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:45:03
21Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:47:23
22Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:49:25
23Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-02-18 12:19:36
24Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-03-19 09:47:27
25Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-03-19 10:15:35
26Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:29:16
27Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:30:07
28Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:30:52
29Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:32:31
30Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:36:26
31Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:39:40
32Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:48:20
33Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:54:09
34Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:54:49
35Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:56:42
36Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-05-14 07:49:11
37Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-05-14 07:49:31
38Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-07-06 10:40:38