Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Mienie i finanse

Mienie i finanse

Straż Miejska w Gliwicach jest jednostką budżetową.
Działalność finansowa jednostki jest prowadzona na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2022 R.

PLAN FINANSOWY

STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

PLAN 2022 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

30.06.2022 R.

WYDATKI RAZEM:

    9 942 076,06 ZŁ    

4 489 036,64 ZŁ
WYDATKI MAJĄTKOWE: 467 425,00 ZŁ 184 369,74 ZŁ
WYDATKI BIEŻĄCE: 9 474 651,06 ZŁ 4 304 666,90 ZŁ
DOCHODY RAZEM:  5 000 ZŁ 3 299,49 ZŁ

 

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 R.

PLAN FINANSOWY

STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

PLAN 2022 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

31.03.2022 R.

WYDATKI RAZEM:

    8 882 499,53 ZŁ    

2 052 402,64 ZŁ
WYDATKI MAJĄTKOWE: 467 425,00 ZŁ 140 979,60 ZŁ
WYDATKI BIEŻĄCE: 8 415 074,53 ZŁ 1 911 423,04 ZŁ
DOCHODY RAZEM:  5 000 ZŁ 1 152,18 ZŁ

 

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2021 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2021 ROK

 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO   -   31.12.2021 r.

WYDATKI RAZEM:

    9 322 016,00 zł

                     9 252 080,55 zł

Wydatki majątkowe:

          403 808,00 zł

                        403 763,06 zł

Wydatki bieżące:

   8 918 208,00 zł

                8 848 317,49 zł

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

                                           6 049,84   zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

 PLAN 2020 ROK

 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO   -   31.12.2020 r.

WYDATKI RAZEM:

      7 771 716,00 zł

                       7 767 324,73 zł

Wydatki majątkowe:

           45 900,00 zł

                            45 835,70 zł

Wydatki bieżące:

      7 725 816,00 zł

                       7 721 489,03 zł

DOCHODY RAZEM:

                             -   zł

                                                  -   zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH
PLAN NA ROK 2020 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.09.2020r.
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 5 358 858,99 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 12 023,43 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 5 346 835,56 zł
Dochody razem - zł - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN NA ROK 2020 WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO - 30.06.2020 r.
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 3 483 785,56 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 11 220,98 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 3 472 564,58 zł
Dochody razem - zł - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN NA ROK 2020

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.03.2020
Wydatki razem 7 492 206,00 zł 1 572 964,46 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł 1 897,58 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł 1 571 066,88 zł
Dochody razem - zł - zł

 

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA ROK 2020

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2020

Wydatki razem 7 492 206,00 zł
Wydatki majątkowe 27 700,00 zł
Wydatki bieżące 7 464 506,00 zł
Dochody razem - zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 7 733 926,16 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 527 683,20 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 7 206 242,96 zł
Dochody razem - zł 8 078,38 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.09.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 5 360 964,46 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 286 234,97 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 5 074 729,49 zł
Dochody razem - zł 6 112,18 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 30.06.2019
Wydatki razem 7 976 325,00 zł 3 446 300,93 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 99 041,90 zł
Wydatki bieżące 7 448 225,00 zł 3 347 259,03 zł
Dochody razem - zł 4 539,25 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R.

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.03.2019
Wydatki razem 7 967 629,00 zł 1 617 240,85 zł
Wydatki majątkowe 528 100,00 zł 27 799,13 zł
Wydatki bieżące 7 439 529,00 zł 1 589 441,72 zł
Dochody razem - zł 2 900,85 zł

 

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA ROK 2019

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ ROK 2019
Wydatki razem 7 966 629,00 zł
Wydatki majątkowe 482 100,00 zł
Wydatki bieżące  7 484 529,00 zł
Dochody razem -   zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ

PLAN

NA ROK 2018

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2018
Wydatki razem 7 618 584,00 zł 7 486 731,73 zł
Wydatki majątkowe 642 921,00 z 642 384,68 zł
Wydatki bieżące 6 975 663,00 zł 6 844 347,05 zł
Dochody razem -   zł 5 169,28 zł

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA  2017 ROK

PLAN FINANSOWY STRAŻY MIEJSKIEJ ROK 2017 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 31.12.2017
Wydatki razem 6 692 932,00 zł 6 683 450,00 zł
Wydatki majątkowe 415 202,00 zł 415 201,00 zł
Wydatki bieżące 6 277 730,00 zł 6 268 249,00 zł
Dochody razem -   z 6 339,00 zł

 


 

Straż Miejska w Gliwicach w pełni finansowana jest z budżetu Miasta Gliwice.

 

Lp.

Symbol
Grupy

Wyszczególnienie

 

01.01.2021

1.

0

Grunty

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

Grunty - prawo wieczystego użytkowania

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

RAZEM GRUNTY

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

ŚRODKI TRWAŁE

2.

I

Budynki i lokale

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

3.

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

4.

III

Kotły i maszyny energetyczne

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

5.

IV

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania

Brutto

500 274,30

umorzenie

400 940,06

netto

99 334,24

6.

V

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

7.

VI

Urządzenia techniczne

Brutto

488 102,04

umorzenie

196 566,67

netto

291 535,37

8.

VII

Środki transportu

Brutto

1 008 156,42

umorzenie

805 264,62

netto

202 891,80

9.

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Brutto

523 230,69

umorzenie

317 855,67

netto

205 375,02

RAZEM ŚRODKI TRWAŁE

Brutto

2 519 763,45

umorzenie

1 720 627,02

netto

799 136,43

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

10.

Wyposażenie w użytkowaniu

Brutto

327 792,29

umorzenie

327 792,29

netto

0,00

ZBIORY BIBLIOTECZNE

11.

Zbiory biblioteczne

Brutto

9 273,97

umorzenie

9 273,97

netto

0,00

DOBRA KULTURY

12.

Dobra kultury

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

13.

Wartości niematerialne i prawne

Brutto

508 435,31

umorzenie

464 676,61

netto

43 758,70

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

14.

Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe

Brutto

0,00

odpis aktualizujący

0,00

netto

0,00

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

15.

Środki trwałe w budowie

Brutto

0,00

umorzenie

0,00

netto

0,00

OGÓŁEM

Brutto

3 365 265,02

umorzenie

2 522 369,89

netto

842 895,13


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022 - pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 -  pobierz

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćmłodszy strażnik Ewa Kempka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPAndrzej Chodorowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:04:04
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:21:45
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:22:38
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:23:29
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:23:49
6Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:09
7Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:24
8Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:37:31
9Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:33:52
10Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:45:50
11Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:50:22
12Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:51:34
13Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-12 09:51:55
14Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-01-07 08:33:44
15Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:32:44
16Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:34:20
17Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:37:33
18Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:38:50
19Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:41:05
20Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:45:03
21Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:47:23
22Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-01-11 09:49:25
23Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-02-18 12:19:36
24Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-03-19 09:47:27
25Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-03-19 10:15:35
26Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:29:16
27Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:30:07
28Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:30:52
29Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:32:31
30Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:36:26
31Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-04-19 09:39:40
32Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:48:20
33Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:54:09
34Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:54:49
35Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-04-19 09:56:42
36Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-05-14 07:49:11
37Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2021-05-14 07:49:31
38Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-07-06 10:40:38
39Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-10-11 14:19:45
40Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-10-14 09:13:38
41Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-10-14 09:13:47
42Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-18 09:34:17
43Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2022-01-20 12:45:14
44Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2022-01-20 13:11:56
45Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2022-01-20 13:13:39
46Modyfikacja stronyLucyna Pyszny2022-01-20 13:15:52
47Modyfikacja stronyEwa Kempka2022-04-12 11:32:12
48Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-07-07 09:37:50