Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Straż Miejska w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Załatwiane sprawy 

wydruk do pliku pdf

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

1. Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3. Przyjmowanie i załatwianie spraw w Straży Miejskiej w Gliwicach  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

4. Sprawy wpływające do Straży Miejskiej w Gliwicach są ewidencjonowane przez sekretariat Straży Miejskiej. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Komendantowi Straży, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

5. Straż Miejska w Gliwicach rozpoznaje także sprawy wpływające do jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefoniczni.

6. Przyjęcia obywateli przez Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach w zakresie skarg, wniosków i petycji odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 14.00 do 16.00 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bolesława Śmiałego 2a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem sekretariatu.

 

 
Interwencje
 
Interwencje można zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 986  
 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia
 
W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach  mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić dla kierującego pojazdem zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.
W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach (ul. Bolesława Śmiałego 2a) w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń.

 
Mandat karny
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wykroczenie wskazane w rozporządzeniu . Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Gliwicach.


W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.

 


Mandat karny kredytowany należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Mandat karny zaoczny należy uiścić w terminie 7 dni od daty wypisania.

W przypadku nie wpłacenia w tym terminie obligatoryjnie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.


W przypadku zagubienia mandatu karnego kwotę należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21.
Nr konta w ING Bank Śląski S.A.: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514, podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.

 


Nabór na wolne stanowisko

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej  w Gliwicach zawsze  ogłaszany jest w  BIP,  Miejskim Serwisie Informacyjnym-Gliwice, stronie internetowej jednostki www.smgliwice.pl.Sprawozdania z zakresu i sposobu prowadzenia przez Straż Miejską w Gliwicach ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży:


 

LP. ROK PLIK
1 2015 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach
2 2016 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach
3 2017 Sprawozdanie_z_działalności_Straży Miejskiej w Gliwicach
Korekta_sprawozdania_z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach
4 2018 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach

 

 

 

Formularze do składania skarg, wniosków i petycji 


 liczba odsłon strony: 7 298 
Logo Samorządu Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Bolesława Śmiałego 2a

tel. 32/231-69-55, faks 32/338-19-80

sm@sm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Straży Miejskiej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP